O firmie

Biuro projektowe VIA PROJEKT specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych branży drogowej. Oferujemy usługi w pełnym zakresie dla realizacji inwestycji od opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę do nadzorowania procesu budowy i rozliczenia końcowego.

Oferujemy kompleksowe opracowanie i uzgadnianie projektów:

 • dróg,
 • ulic,
 • skrzyżowań,
 • parkingów,
 • chodników,
 • ścieżek rowerowych,
 • placów postojowych przy centrach handlowych,
 • zjazdów na posesje,
 • przepustów,
 • obiektów inżynierskich,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • organizacji ruchu docelowych i na czas prowadzenia robót budowalnych.

 

Oraz proponujemy pomoc w uzyskiwaniu wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji tj.

 • pozwolenia na budowę,
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • pozwolenia wodno-prawnego.

 

Sprawujemy nadzory autorskie i inwestorskie, kierujemy robotami budowlanymi. Ofertujemy doradztwo w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego. Sporządzamy wyceny robót budowalnych i załatwiamy w imieniu inwestora wszelkie formalności na budowie.

Zapraszamy do współpracy.

VIA PROJEKT Marcin Bera
+48 883 777 198
biuro.viaprojekt@gmail.comKorzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
Stworzone przez MN Design